Verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on Suomen vanhin ja suurin atk-alan verkkokauppa, sekä Suomen suurin atk-alan jälleenmyyjä.

Verkkokauppa.com nettikauppa on toteutettu Foobarin Linux-alustalla varmistaen sujuvan järjestelmän laajennettavuuden ja jatkuvat tietoturvapäivitykset.

Foobar Oy on rakentanut Ruoholahden, Pirkkalan ja Oulun myymälöihin kahdennetut palomuurit, joissa toimivat kahdennetut DHCP- ja nimipalvelut. Kokonaan kahdennettu järjestelmä on osoittautunut käytännössä erittäin luotettavaksi. Edes huoltotyöt eivät aiheuta palvelukatkosta, kun palvelut voi siirtää klusterin noodilta toiselle.

Palomuureissa on käytössä IPsec VPN-ominaisuus. Kymmenet yhtaikaiset käyttäjät voivat ottaa etäyhteyksiä turvallisesti työpaikalle Windows, OS X ja Linux koneilla. Langattoman lähiverkon tietoturva on myös hoidettu IPsec VPN:llä. Mihinkään kompromisseihin ei ole varaa tietoturvan osalta.

Yhteys toimipisteiden välillä on varmennettu IPsec VPN:llä toteutetulla varayhteydellä. Varayhteys tulee käyttöön noin kymmenen sekunnin kuluttua pääyhteyden katketessa. Tarvetta varayhteydelle on esiintynyt useasti sisäisen verkkoyhteyden ongelmatilanteissa. Kriittisiä palveluita on pystytty käyttämään verkko-ongelmista huolimatta.

Verkkokauppa.com käyttää klusteroitua Linux Terminal Server -järjestelmää. Sovellutukset ajetaan levyttömiltä päätteiltä kahdennetuilla palvelimilla, joten toimintaa pystytään jatkamaan, vaikka toinen palvelimista jouduttaisikiin siirtämään hetkeksi pois käytöstä huoltotöiden takia.

D-Fence Oy

D-Fence Oy on Suomen johtava sähköpostiturvayhtiö.

Foobar Oy on totetuttanut sähköpostipalvelinklusterit, joissa toimivat D-Fence Oy:n sähköpostinsuodatuspalvelut. Järjestelmä on toteutettu käyttäen alustana luotettavaa Foobar Linuxia. Klusteroitu ja kahteen eri fyysiseen konesaliin sijoitettu suodatuspalvelu käsittelee yli kymmenen miljoona sähköpostia viikossa. Palvelu on rakennettu niin, että se sietää useammankin noodin poistumisen palvelusta ilman, että asiakkaiden sähköpostin liikenne keskeytyy.

Foobar Oy osallistuu järjestelmän ylläpitoon ja tuotantoympäristön kehittämiseen.

Muita asiakkaitamme

Tässä lista joistakin muista asiakkaitamme.

Finance Link Oy, Mecsel Oy ja Someron kaupunki