Toimiala

Olemme erikoistuneet Linux-pohjaisten korkean tietoturvatason ohjelmistojen kehittämiseen ja järjestelmien ylläpitoon.

Tuotteemme

Rakennamme ja ylläpidämme Linux-pohjaisia korkean käytettävyyden (high availability) järjestelmiä käyttäen pohjana omaa Linux-jakeluamme ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Olemme rakentaneet lukuisia järjestelmiä varustettuna korkean käytettävyyden ratkaisuilla. Lähes mikä tahansa internet-palvelu pystytään rakentamaan klusteroituna. Pienimmillään kyse on kahden koneen aktiivi/passiivi-järjestelmästä. Käyttäen Linux Virtual Server -tekniikkaa klusteri voidaan kohtuullisilla kustannuksilla laajentaa aina kymmeniin noodeihin asti.

Hyvä esimerkki klusterista on palomuuri/VPN-yhdyskäytävä, jonka halutaan toimivan luotettavasti myös silloin, kun järjestelmä tarvitsee huoltoa.

Teemme myös etätyö- ja etäyhteys-ratkaisuja IPsec VPN:llä.

Tarkempia selostuksia rakentamistamme järjestelmistä löytyy referensseistämme.

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehityksessä asiantuntemuksemme ulottuu assemblerista C++:aan. Teemme kehitystyötä myös Pythonilla, PHP:lla ja muilla skriptikielillä. Luomme ohjelmia kaikenlaisille alustoille sulautetuista laitteista aina UNIX-suurkoneisiin varustettuna SQL-tietokannalla.

Historia

Foobar Oy on perustettu vuonna 1994.